Onderzoek naar de potentie van Culinair Toerisme Sector in Suriname

Op donderdag 7 januari 2016 heeft volgens planning de presentatie plaatsgevonden van de resultaten van het onderzoek naar de economische  potentie van de Culinair Toerisme Sector in Suriname.   download volledig rapport

Verder  vragen wij hierbij uw aandacht voor een voorstel inzake de Next Step.

Aanbevelenswaardig voor de volgende stap is het formeren van een Werkgroep Voorbereiding Ontwikkeling Culinair Toerisme Sector in Suriname, met als leden vertegenwoordigers van

de diverse stakeholders.

Deze Werkgroep zal als trekker moeten functioneren en zal als belangrijkste taak moeten hebben de opstelling van een Concept Actieplan met daarbij horende begroting (bijvoorbeeld  binnen twee maanden na afronding van de formatie van de Werkgroep),  ter uitvoering van  nieuwe en bestaande aanbevelingen in het onderzoeksrapport.

Verder zal de Werkgroep belast moeten zijn met onder meer:

  • opzetten en versterken van het netwerk en de communicatie(structuur) voor o.a. meer betrokkenheid, ondersteuning en cooperatie
  • indiening van het Concept Actieplan en Begroting bij de daartoe bevoegde authoriteit voor endorsement en tevens voor  (co)financiering van de  uitvoering
  • structuur ontwikkelen en opzetten voor uitvoering van het aangenomen Actieplan

(na eventuele bijstelling)

  • De Werkgroep zal uiterlijk binnen twee weken na formatie de eerste vergadering houden, waarbij een vergaderrooster en een werkplan met o.m. een tijdlijn en taakverdeling zal worden opgesteld.

VERZOEK

  1. Hierbij vragen wij u aan te geven of u of een vertegenwoordiger uwerzijds in de Werkgroep zitting wil nemen. De opgave (naam en contactgegevens)  ontvangen wij heel graag uiterlijk maandag 15 februari 2016 via cus@surinamecompete.org
  2. Tevens vernemen wij zeer gaarne welke (technische en materiele) ondersteuning en of bijdrage (bij voorkeur in natura, zoals vergaderruimte en zgn. kantoorbenodigdheden) u zou kunnen leveren  de Werkgroep.

Wij zien uw reactie tegemoet, in de overtuiging dat u een bijdrage zal leveren aan in het bijzonder de groei en ontwikkeling van de culinair toerisme sector in Suriname.