Competitiveness nader belicht in KKF facts

Competitiveness oftewel Concurrentievermogen

op onze laatstgehouden ondernemersavond waren er presentaties over Competitiveness oftewel het concurrentievermogen van landen: een economische theorie die feiten en beleidsregels analyseert die het vermogen van een land bepalen een milieu te scheppen en te handhaven waarin waarde creatie voor zijn ondernemingen en meer welvaart voor zijn mensen worden gerealiseerd.