Oproep voor deelname aan werkgroepen

 

Hierbij willen wij u  oproepen om deel te nemen aan de werkgroepen die vanaf 28 februari a.s. in samenwerking met Caribean Growth Forum gedurende 6 weken  aan een actieplan zullen werken.
Samen met u zal er gewerkt worden aan een actieplan gericht op duurzame verbetering van de nationale competitiveness van ons land, met als uiteindelijk doel verhoging van de levensstandaard i.c. welzijn en welvaart voor allen in ons land
The Caribbean Growth Forum (CGF) heeft als doel beleidsmaatregelen en initiatieven te identificeren die gericht zijn op het induceren van economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in het Caribisch gebied door middel van analytisch werk, kennisuitwisseling en  dialoog.
De werkgroepen waarin u zich kan opgeven zijn :

  1. Public Private Partnership
  2. Education and Innovation
  3. Access to finance
  4. Decentralization of Economic Development.

Tenslotte vragen wij u onderstaand  formulier alsnog te willen invullen

WERKGROEP DEELNAME FORMULIER