Categorie: News and Activities

De Competitiveness unit Suriname Belicht

  CUS in de Overheids Krant

Continue Reading

Save the date americas competitiveness forum october 2 – 4, 2013 Panama city

Continue Reading

Initiatief tot Innovatie

De CUS heeft op 25 maart 2013 een uitwisselingssessie gehouden tussen diverse stakeholders uit publieke en private sector met de bedoeling input te verzamelen inzake afstemming van initiatieven met betrekking t tot het stimuleren van innovatie in Suriname. Het “International Seminar on Mechanisms to support Innovation for SME’s , Small and Medium Size Enterprizes, wordt

Continue Reading

Persbericht

Als follow up van het Eerste  Nationaal Competitiveness Forum Suriname zijn er inmiddels vier werkgroepen gevormd. Deze zijn: Public Private Partnership; Education and Innovation; Access to Finance; Decentralization  of Economic Development.  Deze zullen in de periode 11 maart 2013 tot en met 21 april 2013 praktisch uitvoerbare actieplannen  opstellen. Deze actieplannen zullen een bijdrage moeten

Continue Reading

Oproep voor deelname aan werkgroepen

  Hierbij willen wij u  oproepen om deel te nemen aan de werkgroepen die vanaf 28 februari a.s. in samenwerking met Caribean Growth Forum gedurende 6 weken  aan een actieplan zullen werken. Samen met u zal er gewerkt worden aan een actieplan gericht op duurzame verbetering van de nationale competitiveness van ons land, met als

Continue Reading

1st National Competitiveness Forum Suriname 2013

“Het beleid en de mechanismen ter verbetering van het Concurrentievermogen van Suriname”   Op donderdag 7 – en vrijdag 8 februari 2013, wordt in het KKF-gebouw aan de Kernkampweg het 1ste National Competitiveness Forum Suriname gehouden. Het Forum wordt geopend door de President van de Republiek van Suriname. Gedurende dit tweedaagse-Forum zal er middels lezingen,

Continue Reading

Studytour Panama oktober 2012

In oktober 2012 werd door Compete Caribbean/ IDB een studytour georganiseerd naar Panama waaraan de CUS heeft deelgenomen. Hierbij participeerden ook het Ministerie van HI en van Binnenlandse Zaken. Deze studytour had tot doel ervaring op te doen aan de hand van het Panamees concept van competitiveness. Dit midden amerikaans land staat op de 14e

Continue Reading

Meeting EU Delegatie

Op 28 november 2012 had de CUS een meeting met de EU delegatie op het Kabinet van de Vice President. Er werden gesprekken gevoerd over de werkzaamheden van de unit en het belang van de unit voor Suriname. Nagegaan moet worden welke betekenis zij voor elkaar kunnen hebben in de naaste toekomst.

Continue Reading

Cus op bezoek bij diverse Ministeries

Meetings tussen de diverse Ministeries en de hr. Michael Julien, consultant bij CUS. In 2012 werden meetings georganiseerd tussen de CUS en diverse ministeries. Hierbij werden zij geinformeerd over de CUS en het belang van competitiveness. Er werden ook contacten gelegd met de contactpersonen van de afzonderlijke ministeries voor een nauwe samenwerking met de CUS.

Continue Reading

Business round table Acces to Finance

Business Roundtable meeting te KKF op donderdag 17 januari 2013. Door de CUS werd in samenwerking met Compete Caribbean/ IDB het project SU-CC2020 uitgevoerd ter voorbereiding van een framework for private sector development voor SME’s in Suriname. Exponenten van de financiele sector werden hierbij uitgenodigd voor een business roundtable in KKF, m.b.t. Access to Finance.

Continue Reading